Το Έργο

Η πρόταση για το έργο Action Plan for Social Entrepreneurship- “Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation”  υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης  για υποβολή προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας“ INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020”, Άξονας Προτεραιότητας 4: Μία κοινωνικά ενταγμένη διασυνοριακή περιοχή, Επενδυτική Προτεραιότητα 9c «Providing support for social enterprises».

Το έργο «Action Plan for Social Entrepreneurship» εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση με την Απόφαση της 3ης συνάντησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» στις 16-3-2017 και είναι πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου είναι και ο Επικεφαλής Εταίρος. Το εταιρικό του σχήμα αποτελείται συνολικά από πέντε (5) εταίρους:

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα) – LB

• Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  – PB2

• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – PB3

• Municipality of Yakoruda – PB4

• Faculty of Arts, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad (Bulgaria) – PB5

Νέα και ενημέρωση

Ενημερωθείτε για τα τελυταία νέα του έργου

Περισσότερες Πληροφορίες

Εγγραφή στο Newsletter

Συνοπτικά Χαρακτηριστικά του έργου Action Plan for Social Entrepreneurship

Τίτλος Προγράμματος: Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας (Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation)

Ακρώνυμο: Action Plan for Social Entrepreneurship

Επικεφαλής εταίρος: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Region of Central Macedonia LΒ
Εταίροι:
• Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
• Municipality of Yakoruda
• Faculty of Arts, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad (Bulgaria)

Διάρκεια: Η διάρκεια του είναι 24 μήνες από την 2/10/2017 έως 1/10/2019.

elΕλληνικά
en_USEnglish elΕλληνικά