Το Έργο

Η πρόταση για το έργο Action Plan for Social Entrepreneurship- “Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation”  υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης  για υποβολή προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας“ INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020”, Άξονας Προτεραιότητας 4: Μία κοινωνικά ενταγμένη διασυνοριακή περιοχή, Επενδυτική Προτεραιότητα 9c «Providing support for social enterprises».

Το έργο “Action Plan for Social Entrepreneurship” εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση με την Απόφαση της 3ης συνάντησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» στις 16-3-2017 και είναι πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου είναι και ο Επικεφαλής Εταίρος. Το εταιρικό του σχήμα αποτελείται συνολικά από πέντε (5) εταίρους:

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα) – LB

• Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  – PB2

• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – PB3

• Municipality of Yakoruda – PB4

• Faculty of Arts, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad (Bulgaria) – PB5

 

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, είναι δύο γειτονικές χώρες τις οποίες ενώνει ένα πλούσιο παρελθόν. Από το τέλος περίπου της δεκαετίας του 1990 γίνεται μια προσπάθεια στενότερης συνεργασίας η οποία εξελίσσεται με το πέρασμα των χρόνων, χάρη στο Πρόγραμμα INTERREG “Ελλάδα-Βουλγαρία”.
Η κεντρική ιδέα πίσω από τα Προγράμματα “INTERREG” είναι ότι οι χώρες αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα των οποίων η επίλυση επέρχεται ευκολότερα, εάν υπάρξει συνεργασία με τις γείτονες χώρες, παρά αν παραμείνει ο καθένας περιορισμένος στα σύνορα του. Σκοπός των προγραμμάτων Interreg είναι να έρθουν οι γειτονικοί λαοί πιο κοντά. Η συγκεκριμένη Επενδυτική Προτεραιότητα έχει ως κεντρικό άξονα την παροχή υποστήριξης στην Κοινωνική Οικονομία, η οποία αποτελεί μια καινούργια και συνεχώς εξελισσόμενη μορφή οικονομίας στις δύο χώρες.

Νέα και ενημέρωση

Ενημερωθείτε για τα τελυταία νέα του έργου

Περισσότερες Πληροφορίες

Εγγραφή στο Newsletter

Συνοπτικά Χαρακτηριστικά του έργου Action Plan for Social Entrepreneurship

Τίτλος Προγράμματος: Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας (Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation)

Ακρώνυμο: Action Plan for Social Entrepreneurship

Επικεφαλής εταίρος: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Region of Central Macedonia LΒ
Εταίροι:
• Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
• Municipality of Yakoruda
• Faculty of Arts, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad (Bulgaria)

Διάρκεια: Η διάρκεια του είναι 24 μήνες από την 2/10/2017 έως 1/10/2019.

elΕλληνικά