Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της
Κοινωνικής Καινοτομίας» με ακρωνύμιο «Action Plan for Social Entrepreneurship» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020», υλοποιεί την Δράση «Εκπαίδευση στην κοινωνική Επιχειρηματικότητα».


Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα υλοποιηθεί ένα (1) εκπαιδευτικό σεμινάριο το οποίο αφορά την εκπαίδευση ατόμων που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και θέλουν να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Στo σεμινάριo αυτό θα αξιοποιηθεί η εμπειρία του έργου «ACTION PLAN FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP» για την εκπαίδευση Ενδιαφερόμενων Μελών ή Ομάδων Ενδιαφερομένων σε πεδία επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Κοινωνικών επιχειρήσεων.


Το σύνολο των συμμετεχόντων είναι 40 άτομα και η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου 30 ώρες.


Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για ανέργους που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Κοινωνική Οικονομία, ώστε να αποκτήσουν κατάλληλα εφόδια για να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν βιώσιμες κοινωνικές επιχειρήσεις και ΚοιΣΠΕΠ ή και να ασχοληθούν επιστημονικά με το αντικείμενο. Για αυτό τον λόγο το σεμινάριο εστιάζει σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Κατεβάστε ολόκληρη την πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή στη Δράση 5.1 «Εκπαίδευση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
elΕλληνικά