Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια για την εκπαίδευση ατόμων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Σε αυτά τα σεμινάρια θα αξιοποιηθεί η εμπειρία του προγράμματος κατάρτισης των ενδιαφερομένων ή των ομάδων συμφερόντων στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων.
Η δράση αυτή χωρίζεται σε τρεις επιμέρους δράσεις.
Α) Η σύνταξη του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους θεματικούς τομείς: οργάνωση, διοίκηση, οικονομική λειτουργία, προσωπικές πληροφορίες, αξιοποίηση των ΤΠΕ, εκμετάλλευση χρηματοοικονομικών εργαλείων κλπ.
Β) Απασχόληση δύο στελεχών για την οργάνωση και τη διαχείριση του προγράμματος συμβουλευτικής
Γ) Διαχείριση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Παραδοτέο 5.1.1 Κοινωνική Εκπαίδευση (Del. 5.4.1, Del. 5.5.1)
elΕλληνικά