Резултати 4.5.3 Работа на Лаборатория за обратна връзка и работа в мрежа на съществуващи и стартиращи социални предприятия

Резултати 5.1.5 Организиране на годишен доклад за промотиране на продукти и услуги в Гърция и България (Del. 5.3.3)

Резултати 5.1.4 Организиране на награди за високи постижения за предприемачество (Del. 5.3.2)

bg_BGБългарски