Резултат 3.1.2 Формиране на геопространствена база данни и електронна платформа за събиране на данни за социалното предприемачество (Del. 3.2.2)

Резултат 3.1.3 Регионален план и стратегия за социална икономика (Del. 3.3.5, Del. 3.4.2, Del. 3.5.2)

Η παρούσα έκθεση με τίτλο “Περιφερειακό Σχέδιο και Στρατηγική για την Κοινωνική Οικονομία” αποτελεί το Παραδοτέο 3 του έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα / συμβούλου για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο του έργου

Резултат 3.1.2 Формиране на геопространствена база данни и електронна платформа за събиране на данни за социалното предприемачество (Del. 3.2.2)

This report entitled "Geospatial Database and Electronic Data Collection Platform for Social Entrepreneurship" is Deliverable 2 of the project "Providing expert/consultant services for the development of a Regional Action Plan to improve policy tools

Резултат 3.1.1 Аналитично проучване на настоящата ситуация (Del. 3.2.1, Del. 3.3.1, Del. 3.5.1)

Η παρούσα έκθεση με τίτλο “Αναλυτική καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας” αποτελεί το Παραδοτέο 1 του έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα / συμβούλου για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο του έργου

bg_BGБългарски