Παραδοτέο 3.2 Δημιουργία μιας γεωχωρικής βάσης δεδομένων και ηλεκτρονικής πλατφόρμας συλλογής δεδομένων και δεδομένων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Παραδοτέο 3.3 Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου κοινωνικών δεικτών στους τομείς ενδιαφέροντος των κοινωνικών επιχειρήσεων

Π.3.1.3. Περιφερειακό Σχέδιο και Στρατηγική για την Κοινωνική Οικονομία- Regional Plan and Strategy for the Social Economy

Η παρούσα έκθεση με τίτλο «Περιφερειακό Σχέδιο και Στρατηγική για την Κοινωνική Οικονομία» αποτελεί το Παραδοτέο 3 του έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα / συμβούλου για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο του έργου

Π.3.1.2. Γεωχωρική βάση δεδομένων και ηλεκτρονική πλατφόρμα συλλογής δεδομένων

Η παρούσα έκθεση με τίτλο «Γεωχωρική βάση δεδομένων και ηλεκτρονική πλατφόρμα συλλογής δεδομένων για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» αποτελεί το Παραδοτέο 2 του έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα / συμβούλου για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής

Π.3.1.1. Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης

Η παρούσα έκθεση με τίτλο «Αναλυτική καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» αποτελεί το Παραδοτέο 1 του έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα / συμβούλου για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο του έργου

bg_BGБългарски
elΕλληνικά en_USEnglish bg_BGБългарски