Резултат 3.6 Формиране на геопространствена база данни и електронна платформа за събиране на данни за социалното предприемачество

Резултат 3.3 Разработване на методологична рамка на социалните показатели в областите на интереси на социалните предприятия. Мониторинг на съответните социални показатели

Παραδοτέο 3.8 Περιφερειακό Σχέδιο και Στρατηγική για την Κοινωνική Οικονομία

Η παρούσα έκθεση με τίτλο “Περιφερειακό Σχέδιο και Στρατηγική για την Κοινωνική Οικονομία” αποτελεί το Παραδοτέο 3 του έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα / συμβούλου για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο του έργου

Π.3.1.2. Γεωχωρική βάση δεδομένων και ηλεκτρονική πλατφόρμα συλλογής δεδομένων

Η παρούσα έκθεση με τίτλο “Γεωχωρική βάση δεδομένων και ηλεκτρονική πλατφόρμα συλλογής δεδομένων για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα” αποτελεί το Παραδοτέο 2 του έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα / συμβούλου για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής

Π.3.1.1. Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης

Η παρούσα έκθεση με τίτλο “Αναλυτική καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας” αποτελεί το Παραδοτέο 1 του έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα / συμβούλου για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο του έργου

bg_BGБългарски