Резултати 4.7. Работа на Лаборатория за обратна връзка и работа в мрежа на съществуващи и стартиращи социални предприятия

Резултати 4.3 Разработване на образователни инструменти и модели за консултантски пакети по Организация и управление, Финанси, Пазари и продажби, Качество

Π.4.1.2. Κέντρο Πληροφόρησης

Οι παρούσες έκθεεις με τίτλο “Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής – 1η Απολογιστική Έκθεση: Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής” και “Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής – 2η Απολογιστική Έκθεση: Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής” αποτελούν το Παραδοτέο 4.1

bg_BGБългарски