УП 1 УПРАВЛЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ НА ПРОЕКТА

УП 2 КОМУНИКАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

УП 3 НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

УП 4 ЗА СТРУКТУРА ПОДКРЕПА И УКРЕПВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

УП 5 ПИЛОТНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И БЕНЕФИЦИЕНТИ

bg_BGБългарски