Функциите на Информационно-консултативния център се фокусират върху предоставянето на текущо консултиране, информиране на заинтересованите страни и предоставяне на информация за социалното предприемачество с оглед разпространяване на идеята за социална и солидарна икономика в областта на интервенция.

Услугите включват:

Информация относно проблемите на социалното предприемачество: Информационно-консултативният център предоставя информация за социалното предприемачество по въпроси, свързани със законодателството, подпомагащи действия, обучение на персонала, както и източници на финансиране, налични за всеки период.

Индикативно, актуализацията се отнася до:

• Проблеми на социалната икономика и социалните иновации;

• Институционална и регулаторна рамка за социалната икономика;

• Задължения на социалните предприятия;

• Източници на финансиране;

• Процедури за създаване на предприятие за социална икономика;

• Организационни въпроси за работата на органите на социалните предприятия,

• Работа в мрежа.

Правни съвети: Информация за процедурите за стартиране на бизнес в социалната икономика.

• Задължителни документи ;

• Насоки за процедурата за вписване на предприятия от социалната икономика в регистъра на юридическите лица;

• Съвети за изготвяне на устав на социално предприятие.

Консултации за устойчивост на социалния бизнес: Консултиране и информация по въпросите на социалното предприемачество и организацията на социалния бизнес;

• Предоставяне на подкрепа и инструменти за подготовка и изпълнение на бизнес планове.

• Подкрепа за измерване на социалното въздействие чрез метода на социалната възвръщаемост на инвестициите (SROI).

Услугите на Центъра се предоставят на заинтересованите лица по телефон (+30 2313 319 9), по електронен път чрез публикуване на Заявка за информация [1] и по електронна поща на адрес: onestopshop@pkm.gov.gr , както и ако се налага делова среща в регионалните служби. Заинтересованите страни могат да се свържат по телефона на +30 2313 319 936.

[1] Тук посетителят може да изтегли формуляра и / или да бъде пренасочен към регистрационната форма.

bg_BGБългарски
elΕλληνικά en_USEnglish bg_BGБългарски