Социални предприятия: Социалното предприятие е орган на социалната икономика, чиято основна цел не е да генерира печалба за своите собственици или партньори, а да има положително социално въздействие. В този контекст той се активира на пазара чрез предоставяне на стоки и услуги по професионален и иновативен начин и използва печалбите главно за социални цели. Социалното предприятие е под отговорно и прозрачно управление, по-специално чрез свързване на своите служители, своите клиенти и факторите, участващи в неговите икономически дейности. Социалната цел от общ интерес е причината за съществуването на търговска дейност (често изразена с високо ниво на социални иновации), като печалбите се реинвестират главно в постигането на тази социална цел и чиято организация или система на собственост отразява мисията, основана на демократични принципи или принципи на участие, насочени към социална справедливост.
bg_BGБългарски