Това е различен модел на икономическо развитие, при който се акцентира върху социалното въздействие, култивирането на социалната солидарност и насърчаването на принципите на демократичното управление.

Това е третият сектор на икономиката, който произвежда стоки и услуги и се разграничава от публичния и частния сектор поради двете си основни характеристики - от една страна дейностите, приоритетно насочени към задоволяване на социалните нужди, а не разширяването на рентабилността, а от друга страна - дейности, които се развиват чрез колективни и демократични процеси на участие и вземане на решения. Целите, принципите и приоритетите на KALO включват производството на стоки и предоставянето на услуги, които не се предлагат или не се предлагат достатъчно от частния и публичния сектор (с цел достъп до членовете на местната общност), поминъка на тези, които произвеждат или предлагат тези услуги и създаването на нови работни места, демократичното функциониране на вътрешната организация на труда, определянето на заплатите, производството и реинвестирането и устойчивостта на природната среда и премахването на социалните неравенства.

bg_BGБългарски