• Регион Централна Македония (Гърция) - LB
  • Университет на Македония - Катедра „Организация и бизнес администрация“ - PB2
  • Университет в Тракия - Демокрит - Катедра по икономика - Специален резерв за научни изследвания - PB3
  • Община Якоруда - PB4
  • Факултет по изкуствата, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград (България) - PB5
bg_BGБългарски