Преки бенефициенти са, от една страна, съществуващите социални предприятия и техните ръководители, а от друга - социалните предприятия, които ще бъдат създадени в бъдеще и които трябва да бъдат информирани за всички развития и нови вписвания в областта на социалната икономика. Бенефициенти са също така и членовете на уязвими групи от населението от двете страни на граничния регион.

bg_BGБългарски