При създаването на плана за действие за социално предприемачество в българската част от граничната област България/Гърция са регистрирани 501 социални предприятия. Съответно – в гръцката част от граничната област социалните предприятия са само 37. Качествените данни за двете страни са, както следва: ниско равнище на социални иновации; липса на административни инструменти за развитие на продажбите (мениджмънт и маркетинг) ; недостатъчен достъп до инструменти за финансова информация и консултантски услуги за подпомагане на техните дейности; ниско равнищена работа в мрежа и сътрудничество - дори когато е насочено към сходни услуги в една и съща целева група; слаба до несъществуваща мрежа и синергия през границите, което води до отсъствие на обмен на опит в организирането и насърчаването на подобни или допълващи се социални услуги.

Според тези данни необходимостта от организирана подкрепа за съществуващи и утвърдени социални предприятия е необходима, за да могат те:

а) да подобрят административния си капацитет, да разширяват услугите, които реализират

б) да повишават професионалните умения на своите членове чрез свързване в мрежа и обмен на опит с други социални предприятия, образователни и изследователски центрове, работещи в граничната зона.

bg_BGБългарски