Очакваните резултати по проекта са в синхрон с основните работни пакети. В началните етапи се създават научно-приложни инструменти /анализи/ , с помощта на които се набира информация за предприятията от социалната икономика в региона и се създава база данни. Анализират се основните елементи на бизнеса в сферата на социалниото предприемачество, създават се инструменти за диагностика на потребностите на социалния бизнес, както и инструменти за мониторинг и оценка на социалните и икономически резултати на социалните предприятия.

В допълнение се създават учебни инструменти за обучение и консултации на ръководители на социални предприятия, финансови инструменти, социален франчайзинг, както и модели за работа в мрежа на съществуващите и утвърдени социални предприятия.

Организира се обучителен курс в подкрепа на ръководителите на социалните предприятия, реализира се връзка между социалната икономика и образователната система, както и действия за насърчаване на социалния бизнес и продуктите на социалната икономика във връзка с инициативи за местно териоториално развитие.

И накрая – разработват се средства за реализиране публичността на проекта.

bg_BGБългарски