Πληροφορίες και διαφημιστικό έντυπο υλικό (2 φυλλάδια, 1 αφίσα, 1 banner)

Για να καταστούν δημοφιλείς οι δράσεις του έργου έγιναν φυλλάδια σε τρεις γλώσσες – Βουλγαρικά, Αγγλικά και Ελληνικά και ένα πανό.

First local informational event on the project “Cross border Action plan for the development and Operation of an executive Mechanism for the support and Promotion of Social Enterpreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation ” on Cooperation Programme Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”.

On October 21st in Yakoruda Municipality was organised the first local informational event on the project “Cross border Action plan for the development and Operation of an executive Mechanism for the support and Promotion of Social Enterpreneurship in the context

elΕλληνικά