Παραδοτέο 4.2.3 και Παραδοτέο 4.3.1 Ανάπτυξη μιας πλατφόρμας διαδικτύου για ηλεκτρονική συμβουλευτική

Παραδοτέο 4.2.1 Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Εργαλείων και Προτύπων Πακέτων Συμβουλευτικής σε θέματα: Οργάνωση και Διαχείριση, Χρηματοδότηση, Αγορές και Πωλήσεις, Ποιότητα (Del. 4.5.2)

elΕλληνικά