Παραδοτέο 5.1.2 Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας για στελέχη και μετόχους υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων (Del. 5.2.1, Del. 5.4.2, Del. 5.5.2)

Interregional Forum

On December 16th 2019 in Yakoruda Municipality took place the Interregional Forum on the project “Cross border Action plan for the development and Operation of an executive Mechanism for the support and Promotion of Social Enterpreneurship in the context of

Παραδοτέο 5.1.1 Κοινωνική Εκπαίδευση (Del. 5.4.1, Del. 5.5.1)

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια για την εκπαίδευση ατόμων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Σε αυτά τα σεμινάρια θα αξιοποιηθεί η εμπειρία του προγράμματος κατάρτισης των ενδιαφερομένων ή των ομάδων συμφερόντων στους τομείς της

elΕλληνικά