Το παρόν παραδοτέο αφορά την εκπόνηση ετήσιας απολογιστικής οικονομικό-στατιστικής μελέτης επισκόπησης στατιστικών δεδομένων των πωλήσεων για την ανάπτυξη και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στην διασυνοριακή ζώνη Ελλάδας- Βουλγαρίας το 2018. Τα αντίστοιχα στοιχεία για την περιοχή παρέμβασης στην Βουλγαρία θα καταγραφούν από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και θα ενσωματωθούν στο παρόν παραδοτέο.

Π.5.1.5. Απολογιστικές Εκθέσεις Πεπραγμένων για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish
elΕλληνικά en_USEnglish