Παραδοτέο 3.8 Περιφερειακό Σχέδιο και Στρατηγική για την Κοινωνική Οικονομία

Η παρούσα έκθεση με τίτλο «Περιφερειακό Σχέδιο και Στρατηγική για την Κοινωνική Οικονομία» αποτελεί το Παραδοτέο 3 του έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα / συμβούλου για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο του έργου

Π.3.1.2. Γεωχωρική βάση δεδομένων και ηλεκτρονική πλατφόρμα συλλογής δεδομένων

Η παρούσα έκθεση με τίτλο «Γεωχωρική βάση δεδομένων και ηλεκτρονική πλατφόρμα συλλογής δεδομένων για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» αποτελεί το Παραδοτέο 2 του έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα / συμβούλου για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής

Π.3.1.1. Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης

Η παρούσα έκθεση με τίτλο «Αναλυτική καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» αποτελεί το Παραδοτέο 1 του έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα / συμβούλου για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο του έργου

en_USEnglish
elΕλληνικά bg_BGБългарски en_USEnglish