Η λειτουργία του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής εστιάζει στην παροχή συνεχόμενης συμβουλευτικής, στην ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων και στην παροχή πληροφοριών σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα με στόχο τη διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην περιοχή παρέμβασης.

Οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Ενημέρωση για θέματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας: Το Κέντρο Πληροφόρησης  και Συμβουλευτικής παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα για θέματα που αφορούν την νομοθεσία, τις δράσεις υποστήριξης, την εκπαίδευση προσωπικού καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης που υπάρχουν κάθε χρονική περίοδο.

Ενδεικτικά, η ενημέρωση αφορά:

• Θέματα Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας,

• Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία,

• Υποχρεώσεις φορέων κοινωνικών επιχειρήσεων,

• Πηγές χρηματοδότησης,

• Διαδικασίες ίδρυσης επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας,

• Οργανωτικά θέματα για τη λειτουργία φορέα κοινωνικής επιχείρησης,

• Δικτύωση.

Νομική Συμβουλευτική: Πληροφόρηση για τις διαδικασίες ίδρυσης επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας.

• Απαιτούμενα δικαιολογητικά ,

• Οδηγίες για την Διαδικασία εγγραφής των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στο Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. ,

• Συμβουλές για την κατάρτιση καταστατικού λειτουργίας του φορέα κοινωνικής επιχείρησης.

Συμβουλευτική για Βιωσιμότητα Κοινωνικών Επιχειρήσεων: Συμβουλευτική υποστήριξη και πληροφόρηση για θέματα που αφορούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την οργάνωση της κοινωνικής επιχείρησης.

• Παροχή υποστήριξης και εργαλείων για την εκπόνηση και υλοποίηση  επιχειρηματικών σχεδίων.

• Υποστήριξη για τη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου μέσω της μεθόδου Social Return on Investment (SROI).

Πως παρέχονται οι υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται στους ενδιαφερόμενους  τηλεφωνικά (+30 2313 319 9),  ηλεκτρονικά μέσω καταχώρισης Αιτήματος Πληροφόρησης[1]  και μέσω e-mail στη διεύθυνση : onestopshop@pkm.gov.gr και εάν απαιτηθεί μέσω συνάντησης εργασίας στα γραφεία της Περιφέρειας. Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο +30 2313 319 936.

[1] Eδώ ο επισκέπτης μπορεί κατεβάζει το έντυπο ή/και να ανακατευθύνεται  στην  φόρμα εγγραφής.

elΕλληνικά