• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα) – LΒ
  • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  – PB2
  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – PB3
  • Municipality of Yakoruda – PB4
  • Faculty of Arts, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad (Bulgaria) – PB5
elΕλληνικά