Οι κύριοι Δικαιούχοι του έργου είναι αφενός οι υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους και αφετέρου οι κοινωνικές επιχειρήσεις που θα συσταθούν μελλοντικά και χρειάζονται πληροφόρηση για όλες τις εξελίξεις και τα νέα στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας. Επιπλέον, δικαιούχοι του Προγράμματος, είναι μέλη ευάλωτων ομάδων τόσο στην Ελληνική όσο και στη Βουλγάρικη περιοχή που συμπεριλαμβάνεται στο Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης.

elΕλληνικά