Η ωριμότητα της ιδέας του έργου ήρθε στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τους άλλους εταίρους της ελληνικής πλευράς. Ουσιαστικά, με την πρόταση αυτή, η υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ των Ελλήνων εταίρων που εμπλέκονται στην περιφερειακή στρατηγική για την κοινωνική οικονομία επεκτάθηκε και εμπλουτίστηκε με τους Βούλγαρους εταίρους που συνδέονται με μακροπρόθεσμη διμερή ή πολυμερή συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

elΕλληνικά
en_USEnglish elΕλληνικά