Η ωριμότητα της ιδέας του έργου ήρθε στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τους άλλους εταίρους της ελληνικής πλευράς, δηλαδή το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ουσιαστικά, με την πρόταση αυτή, η υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ των Ελλήνων εταίρων που εμπλέκονται στην περιφερειακή στρατηγική για την κοινωνική οικονομία επεκτάθηκε και εμπλουτίστηκε με τους Βούλγαρους εταίρους που συνδέονται με μακροπρόθεσμη διμερή ή πολυμερή συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού μετρήσιμης ενδυνάμωσης της κοινωνικής οικονομίας ή υποστήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων στους τομείς εφαρμογής του προγράμματος και οι βασικοί δείκτες υποστήριξης είναι:

α) την αύξηση του αριθμού χρηστών υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και τον κύκλο εργασιών των υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων ,

β) τη δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων.

elΕλληνικά