ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα βασικά πακέτα εργασίας ως εξής:

 • Προϊόντα αφορούν την κοινωνική οικονομία και κυρίως στα ακόλουθα:
  • Βάσεις δεδομένων και εργαλεία καταχώρησης χαρακτηριστικών κοινωνικών επιχειρήσεων,
  • Διαγνωστικά εργαλεία ανάγκες κοινωνικών επιχειρήσεων και
  • Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης της οικονομικής και κοινωνικής επίδοσης των κοινωνικών επιχειρήσεων.
 • Προϊόντα που σχετίζονται με τη δομή υποστήριξης της επιχειρηματικής ανάπτυξης και αφορούν κυρίως στα ακόλουθα:
  • Εκπαιδευτικά εργαλεία και συμβουλευτικά πρότυπα,
  • Οδηγοί πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις, αξιοποίηση οικονομικών εργαλείων, κοινωνικό franchising κλπ.
  • Μοντέλα και εργαστήρια δικτύωσης για υπάρχοντες και υπό ίδρυση κοινωνικές επιχειρήσεις.
 • Προϊόντα των πιλοτικών εφαρμογών που αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:
  • Δράσεις κατάρτισης και υποστήριξη συμβουλών στα στελέχη των κοινωνικών επιχειρήσεων.
  • Δράσεις διασύνδεσης της κοινωνικής οικονομίας με το εκπαιδευτικό σύστημα,
  • Δράσεις που προβάλλουν τα προϊόντα των κοινωνικών επιχειρήσεων και της κοινωνικής οικονομίας σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης.
 • Προϊόντα που προκύπτουν από τη δημοσιότητα του έργου
elΕλληνικά
en_USEnglish elΕλληνικά