Παραδοτέο 5.1.5 Διοργάνωση ετήσιας έκθεσης για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία (Del. 5.3.3)
elΕλληνικά