Την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 στις 10:00 π.μ στην Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ του Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση  με τίτλο «Φόρουμ Συνεργασίας Φορέων και Επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας για την προώθηση συμφωνιών», στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Καινοτομίας» με ακρώνυμο «Action Plan for Social Entrepreneurship».
Στο Φόρουμ Συνεργασίας συμμετείχαν Φορείς και Επιχειρήσεις της Κοινωνικής Οικονομίας,οι οποίοι ανταλλαξαν εμπειρίες από Καλές Πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί αλλά δόθηκε και η ευκαιρία για δικτύωση μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι είχανν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα τους.

Παραδοτέο 5.1.3. Διαπεριφερειακό φόρουμ για την προώθηση τοπικών συμφωνιών για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας
elΕλληνικά