Παραδοτέο 5.1.2 Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας για στελέχη και μετόχους υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων (Del. 5.2.1, Del. 5.4.2, Del. 5.5.2)

Παραδοτέο 3.3.2 Ανάπτυξη ενός Δυναμικού Εργαλείου για τη διάγνωση των αναγκών των κοινωνικών επιχειρήσεων (Del. 3.4.1)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : «Απονομή βραβείων αριστείας για την Κοινωνική επιχειρηματικότητα»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, στην προσπάθεια τους να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και κατ’ επέκταση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, σας προσκαλούν στην απονομή ‘‘Βραβείων αριστείας για την Κοινωνική επιχειρηματικότητα’’, που

elΕλληνικά