Παραδοτέο 4.4.3 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των κοινωνικών δεικτών για την ενημέρωση / συμβουλευτική των κοινωνικών επιχειρήσεων

Παραδοτέο 4.1.3 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των κοινωνικών δεικτών για την ενημέρωση / συμβουλευτική των κοινωνικών επιχειρήσεων

elΕλληνικά