Πληροφορίες και διαφημιστικό έντυπο υλικό (2 φυλλάδια, 1 αφίσα, 1 banner)

Για να καταστούν δημοφιλείς οι δράσεις του έργου έγιναν φυλλάδια σε τρεις γλώσσες – Βουλγαρικά, Αγγλικά και Ελληνικά και ένα πανό.

Interregional Forum

On December 16th 2019 in Yakoruda Municipality took place the Interregional Forum on the project “Cross border Action plan for the development and Operation of an executive Mechanism for the support and Promotion of Social Enterpreneurship in the context of

First local informational event on the project “Cross border Action plan for the development and Operation of an executive Mechanism for the support and Promotion of Social Enterpreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation ” on Cooperation Programme Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”.

On October 21st in Yakoruda Municipality was organised the first local informational event on the project “Cross border Action plan for the development and Operation of an executive Mechanism for the support and Promotion of Social Enterpreneurship in the context

elΕλληνικά