Π. 1.1.3. Δεύτερη Συνάντηση Προόδου

H 2η Συνάντηση Προόδου του Έργου “Action Plan for Social Entrepreneurship” – Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής

Π. 1.1.3. Πρώτη Συνάντηση Προόδου-Kick off Meeting

H 1η Συνάντηση Προόδου-Kick Off Meeting του Έργου “Action Plan for Social Entrepreneurship” – Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και

elΕλληνικά