Πληροφορίες και διαφημιστικό έντυπο υλικό (2 φυλλάδια, 1 αφίσα, 1 banner)

Για να καταστούν δημοφιλείς οι δράσεις του έργου έγιναν φυλλάδια σε τρεις γλώσσες – Βουλγαρικά, Αγγλικά και Ελληνικά και ένα πανό.

elΕλληνικά