Παραδοτέο 4.1.3 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των κοινωνικών δεικτών για την ενημέρωση / συμβουλευτική των κοινωνικών επιχειρήσεων

Παραδοτέο 4.1.2. Κέντρο Πληροφόρησης (Del. 4.4.2)

Οι παρούσες έκθεεις με τίτλο “Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής – 1η Απολογιστική Έκθεση: Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής” και “Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής – 2η Απολογιστική Έκθεση: Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής” αποτελούν το Παραδοτέο 4.1

elΕλληνικά